Om bloggen

Hej då! eller hejdå är ett ord jag använder mycket i fel sammanhang. Det är en kombination av humor och självförsvar, För att det ska bli humor krävs timing. Självförsvaret ligger i att inte behöva utveckla eventuella tankevurpor. Hejdå!